Jumaat, Ogos 03, 2007

BANK INGKAR ARAHAN KABINET

Kenyataan Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia mensyaratkan semua bank komersial untuk mendapatkan kebenaran daripada bakal peminjam sebelum menggunakan khidmat syarikat rujukan kredit, jika dilihat dari satu sudut, merupakan satu tindakan yang positif. Namun dari aspek yang lain pula, ia menunjukkan bahawa bank-bank akan terus menggunakan khidmat syarikat rujukan kredit dalam menentukan kedudukan pinjaman seseorang pemohon.

Dalam masa yang sama, persatuan tersebut juga mengingatkan bahawa pemohon yang enggan memberikan kebenaran akan menghadapi masalah kelewatan kelulusan pinjaman.

Adakah dalam keadaan ingin mendapatkan pinjaman kewangan, seseorang pemohon itu akan menolak sebarang `permintaan’ yang dibuat oleh pihak bank? Kebiasaannya pemohon akan bersetuju apa jua syarat yang ditetapkan oleh pihak bank tanpa banyak soal jawab. Malah ada yang menandatangani borang yang disediakan tanpa membaca dahulu kandungannya kerana ghairah untuk mendapatkan pinjaman tersebut.

Justeru, tindakan bank-bank ini amat bertentangan dengan arahan Kabinet agar bank-bank dan agensi kerajaan berhenti menggunakan khidmat syarikat rujukan kredit ini. Mungkin tindakan ini dibuat kerana bank-bank komersial tempatan ini melihat diri mereka sudah cukup ‘kuat’ untuk tidak perlu mematuhi sebarang peraturan atau arahan yang dibuat oleh Kerajaan.

Di samping itu, jika dilihat daripada pelbagai caj yang dikenakan oleh pihak bank turut menggambarkan seolah-olah bank-bank ini tidak menganggap pelanggan merupakan aset yang penting, yang sewajarnya berhak mendapat layanan yang terbaik.

Walaupun Bank Negara telah mewujudkan garis panduan asas bagi caj perkhidmatan perbankan, namun bank-bank masih dapat `mengelak’ daripada menggunakan garis panduan tersebut dengan menyediakan produk yang tidak tertakluk di bawah garis panduan itu, dengan menawarkan pelbagai kemudahan.yang menarik.

Bagi Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA), tindakan keterlaluan bank-bank ini disebabkan oleh kegagalan Bank Negara bersikap tegas dalam mengawal selia bank-bank di negara ini. Akibatnya bank-bank boleh berbuat sesuka hati mereka mengenakan peraturan-peraturan baru serta pelbagai caj kepada pelanggan mereka, ibarat `beraja di hati bersultan di mata.’.

Bank Negara dan Kementerian Kewangan perlu memberikan perhatian terhadap perkhidmatan bank-bank di negara ini. Jangan membiarkan bank-bank ini terus-menerus mengaut keuntungan hasil daripada pelbagai caj yang dikenakan kepada pelanggan, tnpa memberikan perhatian dalam meningkatkan mutu perkhidmatan dan produk mereka. Jika ini dibiarkan berlaku, dikhuatiri mereka akan tumpas kepada bank-bank antarabangsa apabila liberalisasi perbankan dilaksanakan sepenuhnya.

FOMCA menyeru para pengguna menggunakan kuasa mereka menghukum bank-bank yang mengenakan caj-caj yang tidak munasabah ini dengan menutup akaun di bank-bank tersebut dan membukanya di bank-bank yang menawarkan perkhidmatan yang baik tanpa mengenakan pelbagai caj yang menentu itu.


Surat & Emel, Berita Harian
26 Julai 2007

Tiada ulasan: