Khamis, Jun 28, 2007

HENTIKAN GUNA KHIDMAT SYARIKAT BIRO MAKLUMAT KREDIT

HENTIKAN GUNA KHIDMAT SYARIKAT BIRO MAKLUMAT KREDIT

Masalah yang telah dihadapi oleh para pengguna tentang nama mereka disenaraihitamkan oleh institusi kewangan merupakan isu yang telah lama berlaku. Pengguna sering berada dalam keadaan dilema mengapakah permohonan mereka untuk mendapatkan pembiayaan bank seperti untuk membeli rumah atau kenderaan ditolak oleh institusi kewangan. Ini kerana institusi kewangan tidak memberikan sebarang alasan penolakan permohonan tersebut.

Ini bukan sahaja berlaku untuk mendapatkan pembiayaan kewangan, tetapi juga kepada permohonan perkhidmatan telekomunikasi pascabayar, insurans, syarikat kad kredit, firma guaman dan sebagainya.

Apabila seseorang pengguna ingin mendapatkan sesuatu pembiayaan kewangan sama ada untuk tujuan perniagaan, pembelian rumah, kereta dan sebagainya ataupun ingin mendapatkan perkhidmatan sebagaimana yang dinyatakan di atas, institusi kewangan atau syarikat penyedia perkhidmatan ini akan menyemak kedudukan kredit mereka melalui Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS) atau beberapa syarikat biro maklumat kredit yang mereka langgani.

Di antara syarikat yang menawarkan biro maklumat kredit kepada institusi kewangan adalah Credit Tip Off Service Sdn Bhd (CTOS) , Bris Information Services Sdn Bhd (BRIS) dan sebagainya. Sekiranya nama pemohon tersebut termasuk dalam senarai pembayar kredit yang bermasalah, permohonan tersebut akan ditolak.

CCRIS, merupakan sebuah badan di bawah BNM yang mengumpul maklumat kredit mengenai para peminjam daripada institusi-institusi kewangan. Maklumat tersebut kemudiannya dikongsikan balik dengan institusi kewangan sebagai rujukan permohonan pembiayaan kewangan.

CTOS, BRIS dan sebagainya pula mengumpul maklumat daripada sumber awam seperti surat khabar, warta kerajaan dan sebagainya. Maklumat ini akan dilanggani oleh institusi kewangan dan syarikat penyedia perkhidmatan sebagai rujukan bagi sesuatu permohonan untuk pembiayaan kewangan atau perkhidmatan. BRIS umpamanya dilanggani oleh hampir 80% institusi kewangan dan 20% lagi oleh syarikat bukan kewangan.

Wajarkah institusi kewangan atau syarikat penyedia perkhidmatan ini menggunakan khidmat syarikat biro maklumat kredit ini sebagai rujukan mereka? Adakah maklumat yang disediakan oleh syarikat ini tepat dan sentiasa dikemaskini. Sekiranya nama seseorang telah diiklankan melalui media oleh Jabatan Insolvensi Malaysia sebagai muflis, syarikat kawalan kredit akan memasukkan nama mereka ini di dalam pangkalan data mereka. Tetapi bagaimanapun pula sekiranya mereka ini telah bebas daripada muflis? Maklumat ini hanya diketahui oleh Jabatan Insolvensi Malaysia sahaja, tanpa perlu makluman tersebut dibuat melalui media. Bagaimana syarikat kawalan kredit ini dapat mengemaskini maklumat tersebut? Ini yang menjadi pokok persoalannya.

Banyak kes yang berlaku, walaupun seseorang itu telah bebas daripada muflis atau telah menyelesaikan tunggakan kredit mereka dengan institusi kewangan, maklumat ini tidak dikemaskini. Ini menyebabkan nama mereka sentiasa disenaraihitamkan. Keadaan seperti ini tidak sewajarnya dibenarkan berlaku.

Gabungan Persatuan Pengguna Malaysia (FOMCA) meminta agar Bank Negara dan agensi kerajaan lain yang berkaitan memberikan perhatian yang serius terhadap perkara ini. Institusi kewangan dan syarikat penyedia perkhidmatan tidak dibenarkan langsung menggunakan khidmat syarikat biro maklumat kredit ini kerana kewibawaan maklumat mereka boleh dipertikaikan. Begitu juga, Suruhanjaya Syarikat Malaysia tidak sewajarnya mendaftarkan perniagaan syarikat yang beroperasi memberikan maklumat kredit kerana operasi mereka tidak boleh dipertanggungjawabkan.

Satu lagi perkara yang perlu diberikan perhatian ialah apabila permohonan seseorang itu ditolak, mereka terpaksa mencari punca yang menyebabkan permohonan mereka gagal. Ini dilakukan sendiri dengan menghubungi CRISS, CTOS, BRIS dan sebagainya untuk mengetahui sama ada nama mereka termasuk dalam senarai hitam mereka. Mereka sendiri juga yang perlu mengemaskini maklumat mereka di CRISS dan syarikat biro maklumat kredit tersebut. Sedangkan ini bukannya tanggungjawab mereka. Institusi kewangan dan syarikat penyedia perkhidmatan sepatutnya memaklumkan sebab sesuatu permohonan itu gagal, agar pemohon tersebut boleh mengambil tindakan selanjutnya jika maklumat tentang kredit mereka tidak dikemaskini.

Tiada ulasan: